stregtegning


BPA - Borgerstyret Personlig Assistance

BPA er en støtteordning, der giver personer med et handicap mulighed for selv at varetage ansvaret for den personlige og praktiske hjælp, de modtager.

Nogle brugere af ordningen har kun 20 timers ugentlig hjælp, andre har hjælp i hele døgnet. Med døgnhjælp har man typisk 5-8 hjælpere ansat. Brugerne af ordningen er selv hjælpernes arbejdsgiver, eller arbejdsleder, hvis de vælger at overdrage arbejdsgiveransvaret til andre.

Handicaphjælpere er typisk ufaglærte og oplæres af den enkelte bruger, de skal arbejde for.

Brugerne af ordningen kan have mange forskellige handicaps. Mange er rygmarvsskadede, spastikere, scleroseramte eller har muskelsvind. Det er ikke selve diagnosen, men graden af den enkeltes funktionsnedsættelse, der er afgørende for, om man er i målgruppen for BPA og hvor mange timer man behøver.

BPA-ordningen hed tidligere Hjælpeordningen. Den opstod i Aarhus midt i 70'erne, fordi en kreativ socialrådgiver og nogle institutionsanbragte unge med et handicap, søgte løsninger, der kunne give disse unge et selvstændigt liv i egen bolig. Hjælpeordningen blev til BPA den 1. januar 2009.

Lovgivningen

BPA bevilges iht. Servicelovens §§ 95 og 96. § 95 BPA kaldes også "Den lille hjælpeordning" og § 96 BPA kaldes også "Hjælpeordningen".

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland