stregtegning


Arrangementer 2004

I klubbens første år afholdt vi 4 arrangementer, udover den stiftende generalforsamling. Arrangementerne var generelt velbesøgte og forløb i en hyggelig atmosfære.

Foto fra forflytningsarrangementet
Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland