stregtegning


Arrangementer 2005

Afholdte arrangementer i 2005

Politikerdebat

Socialt arrangement - uformel snak om klubbens aktiviteter, tirsdag den 25. oktober 2005.

Debataften "Verdens bedste hjælperordning", tirsdag den 20. september 2005.

Arrangementet var en stor succes. 5 nordjyske politikere debatterede hjælperordning med os - fra Aalborg Byråd: Anna K. Nielsen (A), Birgit Rugbak (B), 1. viceborgmester i Brovst: Kim Bennike (O), fra Amtsrådet i Nordjyllands Amt: Jørgen Østergaard (V) og Folketingsmedlem Per Clausen (Ø). Bjarke Scou, formand for bestyrelsen i Frivillighuset var ordstyrer. Referatet er på vej!

Debataften "Overenskomst for handicaphjælpere - hvorfor og hvorfor ikke?", tirsdag den 24. maj 2005.

Arrangementet var en stor succes, selv om 3F desværre brændte os af. Repræsentanterne fra FOA og Kristelig Fagforbund redegjorde for deres holdninger vedrørende hjælperordningerne og gav en status på deres resultater vedrørende hjælpernes løn - og ansættelsesforhold. Op til arrangementet fik vi god presseomtale i Nordjyske Stiftstidende, 24 Nordjyske og DR Nord's "Mere mellem ørerne". [Referat fra mødet]

Kommunikationsarrangementet, torsdag den 14. april 2005, blev aflyst

Generalforsamling, mandag den 28. februar 2005. [Læs mere under menupunktet Generalforsamling]

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland