stregtegning


Arrangementer 2007

Afholdte arrangementer i 2007

5. december - medlemsmøde i Aalborg
Udover det var et jule-hyggepræget arrangement, så informerede vi om de kommende forbedringer vedr. hjælpernes løn og ansættelsesforhold.

Der var megen kritik af kommunens lave informationsniveau og trægt samarbejde med lønkontoret, ligesom flere var frustrerede over langsom sagsbehandling, hvor klagefrister ikke overholdes. Vi videregiver kritikken til kommunen.

Vi havde opfordret brugere og hjælpere til at invitere brugere og hjælpere der endnu ikke er medlem med og den opfordring greb flere. Flere af gæsterne valgte at blive medlemmer - velkommen til jer!

Klubben bød på gløøg og æbleskiver.

28. november - medlemsmøde i Hjørring
Det var første gang, hvor vi forsøgte at afholde et arrangement undenfor Aalborg - og det var en stor succes, for arrangementet var velbesøgt!

Udover det var et jule-hyggepræget arrangement, så informerede vi om klubbens arbejde vedrørende en forbedring af hjælpernes løn og ansættelsesforhold. Der var en livlig debat og bestyrelsens repræsentanter fik ny og brugbar viden med hjem til det videre arbejde.

Vi havde opfordret brugere og hjælpere til at invitere brugere og hjælpere der endnu ikke er medlem med og den opfordring greb flere. Flere af gæsterne valgte at blive medlemmer - velkommen til jer!

Klubben bød på gløøg og æbleskiver.

29. maj - handicapbiler!

Vi var på et meget spændende besøg hos Sahva Auto i Aalborg, hvor vi så på forskellige muligheder for indretning af biler. Desuden fik vi et par lærerige oplæg, fra Sahva Autos ergoterapeut om reglerne for bevilling og sagsbehandlingen ved ansøgninger, og HGF forsikring.

10. maj - bustur til debat i Folketinget

Vi arrangerede fælles bustransport og drog til Christiansborg, så vi kunne overvære at forslag B129, om hjælpernes løn og ansættelsesvilkår, blev fremsat.

Busturen

På trods af lidt udfordringer med bussens kølerslange og et meget langsomt værksted, så kom vi frem til Folketinget i tide. Turen var hyggelig og meget vellykket.

Om forslaget fører til bedre løn og ansættelsesvilkår - ja, det må de kommende måneder vise.

Se forslaget B129 på Folketingets hjemmeside.

Busturen

Turen havde ikke været mulig at gennemføre uden Olesens Busser og vores øvrige sponsorer: Sahva Auto, FOA, Vela, Carecrew og Storebælt.

Se flere billeder fra turen.

17. april - ferieplanlægning

Hvordan kan bruger og hjælpere planlægge brugerens ferie, så der tages højde for de praktiske udfordringer i forbindelse med både rejsen og opholdet?

Rejsearrangementet

Vi havde besøg af Christel Clausen fra HandiTours. HandiTours laver skræddersyede rejser, hvor der tages højde for bla. kørestolsbrugeres særlige behov.

HandiTours tilbyder både fly og busrejser. Der er mange forskellige rejsemål, både de nære som Norge og Holland, og de fjerne som Afrika og Thailand.

Rejsearrangementet

Arrangementet var spændende og heldigvis velbesøgt, så mange fik glæde af Christels guldkorn.

Vi har materiale fra arrangementet liggende til interesserede medlemmer, der ikke kunne deltage i mødet.

Send en email til Bestyrelsesmedlem Dorte Hoff dh@kbh-nord.dk, hvis du ønsker materialet tilsendt, eller kontakt HandiTours.

Har du en god ide eller et ønske?

Har du selv en god ide til et arrangement, eller savner du et arrangement om et bestemt emne, så skriv til os.

Hidtil er klubbens arrangementer afholdt i Aalborg, men vi vil meget gerne rundt i regionen og derfor vil vi gerne have tips om egnede lokaliteter!

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland