stregtegning


Arrangementer 2010

Året der gik!

2010 var et aktivt år, med både faglige og sociale arrangementer.

Vi holdt naturligvis generalforsamling - for første gang i klubbens historie med en måneds forsinkelse, fordi vores landsdel var begravet i sne, på det tidspunkt vi først havde indkaldt til. Derudover demonstrerede vi i Aalborg, var på sommerudflugt til Slettestrand, havde temaaften om kommunikationen mellem bruger og hjælper, og afsluttede året med julekomsammen.

Det er kendetegnede for klubbens arrangementer, at de er hyggelige og der er en god og tryg stemning, når vi diskuterer de mange udfordringer, som brugere og hjælpere møder. Kredsen af brugere og hjælpere er ikke ret stor og efterhånden kender vi hinanden godt.

Foto fra BPA aktionen i Aalborg, i marts

Året bar naturligvis præg af problemerne med at implementere BPA og vi opgav nogle planlagte arrangementer, alene på grund af de mange uafklarede BPA-spørgsmål.

 

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland