stregtegning


Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 19. februar 2018 på Omegavej 64, 9000 Aalborg.

Medlemmer hvor kontingentet for 2018 er betalt kan deltage i generalforsamlingen.

Program:

Kl. 18.00 til 18.30: Ankomst, deltagerregistrering mv.
Kl. 18.30 til 19.30: Spisning,
Kl. 19.30 til ca.21.00: Generalforsamling
Kl. 21.00 ca., Kaffe

Årets menu er fra Lyngvigs Diner; 4 salater med brød, frikadeller, skinke og kylling.

Pris for spisning og kaffe: medlemmer 50 kr. ikke-medlemmer 100 kr.

Sidste frist for tilmelding til spisning er mandag d. 12. februar.

Tilmelding til Jan Krogh Sørensen: tlf. 40815645 eller mail: tilmelding@kbh-nord.dk

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.  
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
7. Valg af de bestyrelsesmedlemmer som er på valg.
- Bodil Hovmark
- Jan Pedersen
- Bjarne Nygaard
7a. Valg af suppleanter.
- Lis Kristensen
- Marco Tagmose Schneider
- Gideon Kjær
8. Valg af revisor.
- Revisor Per Dissing Nielsen
- Revisorsuppleant Elly Henriksen
9. Eventuelt.

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland