stregtegning


Generalforsamling 2004

Referat fra den stiftende generalforsamling den 20. januar 2004

Klubbens navn blev: Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

23 fremmødte.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende blev valgt: Marie Høyrup, Annette Christensen, Lene Lindgreen, Lotte Mørkhøj, Per Dissing Nielsen, Ulla Johansen, Inger Krabbe, og Hanne Jensen.

De vil herefter konstituere sig.

Kontingent

Forslag om 200 kr. årligt pr. medlem, og støttemedlemmer halvt kontingent, forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Afstemning om vedtægtsforslag

Vedtægterne fik nogle få ændringer, og blev derefter vedtaget.

Evt.

Hvad er klubbens formål? Bland andet at udveksle erfaringer, bedre vilkårene for hjælperne og brugerne, kurser i for eksempel forflytning, tryksår, renlighed mm. Kurser for brugerne i at være arbejdsgivere, foredrag osv.

Konstituering:

Referent Jeanette Ottesen

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland