stregtegning


Generalforsamling 2005

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2005

Punkt 1

Dirigent: Jan Pedersen, referent: Lene Lindgreen.

Punkt 2

Dagsordenen blev godkendt. Der var 15 stemmeberettigede.

Punkt 3

Formanden fortalte om arrangementer afholdt i årets løb. Vi har holdt foredrag med Hanne Klitgaard fra Århus, kostvejledning ved Inge Johansson fra Gistrup, løfteinstruktør Lisbeth Olesen har fortalt og vist om forflytningsprincipper og endelig havde vi en debataften hvor vi gerne ville høre om medlemmernes ønsker om fremtidige emner til arrangementer.

generalforsamling 2005

Klubben har fået lavet foldere og hjemmeside.

Der er blevet sendt spørgeskemaer ud til samtlige kommuner i Nordjyllands amt. Skemaerne er for at få indblik i hvad de øvrige kommuner kan tilbyde brugere og hjælpere. Formanden fortalte lidt om indholdet i spørgeskemaerne.

Klubben har fået et samarbejde i gang med AMU Nordjylland angående kurser til brugere og hjælpere. Der er lige nu tale om forflytnings- og liftkursus til hjælperne og arbejdsgiverkursus til brugerne.

Vi har også arbejdet på at synliggøre klubben, men det er svært, dels pga. tavshedspligten og dels fordi dem der administrerer paragrafferne ikke altid er særlig samarbejdsvillige.

Der har i klubben været et godt samarbejde, og der er blevet afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Lidt om fremtiden: FOA arbejder på en overenskomst, Kristelig Fagforening har nærmest opgivet en overenskomst. Som det er nu, bliver hjælpernes arbejde ikke honoreret i forhold til ansvar m.m.. En måde at synliggøre os på er at gå til medierne.

Punkt 4

Regnskabet blev godkendt. Vi har lovet at regnskabet bliver mere forklarende opstillet næste år.

Punkt 5

Kontingentet fortsætter uændret med 200 kr. om året.

Punkt 6

Forslag om ændring af § 4 sættes i udvalg. Ændringerne til §§ 6, 7, og 8 blev vedtaget.

Punkt 7

Alle blev genvalgte. Marit Høyrup, Ulla Johansen og Inger Krabbe.

Punkt 7a

Som suppleanter blev valgt: Annette Christensen, Hanne Jensen og Irma Schrøder.

Punkt 8

Jan Pedersen blev valgt som revisor.

Punkt 9

Der kom ideer frem om bl.a. nyhedsbrev og cafeaftener.

Konstituering

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland