stregtegning


Generalforsamling 2010

Vi holdt generalforsamling mandag den 22. marts, kl. 18.30, på Kærby Hvilehjem i Aalborg.

Dagsorden iht. klubbens vedtægter

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7a. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad. 1

Per Dissing Nielsen som dirigent og Lis Kristensen som referent

Ad. 2

godkendt

Ad. 3

Ad. 4

Ad. 5

Der kom forslag om en forhøjelse til 225 kr. årligt – dirigenten besluttede, at der skulle foretages afstemning om kontingentet størrelse – et stort flertal stemte for bevarelse af 200 kr. årligt – alle tilstedeværende var dog villige til forhøjelse om nødvendigt, men hellere mange medlemmer…

Ad. 6

Ingen

Ad. 7

På valg var: Næstformand Annette Christensen (genopstillede) Desuden skulle der vælges et bestyrelsesmedlem i stedet for Jan Vejen (udtrådte kort efter generalforsamling 09, hvor Per Jacobsen blev indsuppleret). Per Jacobsen opstillede.

Annette Christensen og Per Jacobsen blev valgt

Ad. 7a

På valg var: Anna Frost (genopstiller ikke) og Lone Munk (genopstiller ikke)

Formanden opfordrede her kraftigt til at hjælpere involverer sig i Klubbens drift

Hjælperne Annie Fuglsang og Hanne Kildahl blev valgt        

Ad. 8

På valg var Per Dissing Nielsen (genopstillede)

Per Dissing blev valgt

Ad. 9

Per Dissing Nielsen/sign                                Lis Kristensen/sign
dirigent                                                         referent

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland