stregtegning


Generalforsamling 2012

Vi afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 20. februar 2012.

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår en stigning til 125 kr. / 225 kr.)
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer (se bestyrelsens forslag nedenfor)
7. Valg af de bestyrelsesmedlemmer som er på valg
7a. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Referat

Ad. 1

Per Dissing Nielsen og Jan Krogh vælges.

Ad. 2

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, dagsordenen                 er ok.

Ad. 3

Lotte aflægger beretning

Spørgsmål og kommentarer til beretningen:
- Christoffer: hvor mange medlemmer har vi? Jan P og Lotte: 65 har betalt kontingentet d.d. Vi ender nok med 90-100 medlemmer når påmindelser er udsendt og året er gået - sådan plejer det at være.
- Vi har godt fat i Aalborg Kommune, de andre kommuner halter meget efter.
- Per: på landsplan er der 1700 - 1900 hjælperordninger
- Lotte: ønsker respons omkrig arrangementer og nyhedsbrev.
- Ann: hvorfor ikke sende nyhedsbrevet ud på mail? Lotte forklarer, at det ikke er nemt at få de korrekte email-adresser, og nyhedsbrevet bliver set af flere, hvis det ligger fremme hos modtagerne. Vi har også en annoncør at tage hensyn til.
- Annette tilføjer, at mail hurtigt bliver slettet, det gør bladet på papir ikke.
- Per er glad for de gode tips i nyhedsbrevet.
- Christoffer: hvordan går det med det psykologi-projektet omkring relation mellem bruger og hjælper? Lotte: vi arbejder at finde en dato.

Beretningen bliver godkendt.

Ad. 4

Per er glad for, at regnskabet først omdeles når tiden er til det.
Jan P gennemgår regnskab 2011 og budget 2012 
Per: først tager vi regnskabet, som han finder meget pænt og overskueligt
Christoffer: hvilke gaver til kr. 600,00 er udleveret, Jan og Lotte forklarer

Regnskabet bliver enstemmigt godkendt

Budget, Per pointerer, at det er kun et kvalificeret gæt, der er ingen spørgsmål.

Ad. 5

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, ingen kommentarer = vedtaget

Ad. 6

Forslag til vedtægtsændring
Bestyrelsen foreslår følgende tilføjet til vores vedtægter. Ændringen foreslås indsat som § 4a.:
Foreningen tegnes af følgende hver for sig:1. Formanden i forening med kassereren.2. Tre bestyrelsesmedlemmer i forening.3. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Begrundelse: I de nuværende vedtægter er det ikke beskrevet, hvem der kan handle økonomisk på klubbens vegne. Hidtil har vedtægterne ikke givet os problemer, men i det forløbne år har fraværet af tegningsberettigede udfordret os. Banken kræver, at hele bestyrelsen møder personlig op og underskriver, når der skal ændres noget vedr. vores konto, f.eks. da vi skulle tilknytte en NEM-konto.
Ændringen foreslås derfor for at lette bestyrelsens og kassererens arbejde. Den foreslåede formulering giver os både en rimelig sikkerhed mod misbrug og mulighed for smidig drift.

Bestyrelsens forslag til tegningsret fremsættes og forklares af Lotte.
Jan uddyber, ikke andre spørgsmål.
Forslaget enstemmigt vedtaget

Ad. 7

Lotte takker Annette for sin tid som bestyrelsesmedlem og næstformand i klubben, og overrækker en gave (gavekort til glaspuster Lene Højlund)

Jan Pedersen  (opstiller som bestyrelsesmedlem / kasserer)
Karen Stoltze (opstiller som bestyrelsesmedlem)
Ina Nygaard (opstiller som bestyrelsesmedlem)
Jan og Ina valgt

Ad. 7a

Karen Stoltze og Bodil Hovmark vælges

Ad. 8

Bestyrelsen foreslår Per Dissing, som er overvældet, men siger ja tak

Ad. 9

- Lotte spørger igen om respons fra medlemmerne.
- Ann: gerne en blanding af fagligt og socialt indhold på møderne
- Annette: kom med noget til nyhedsbrevet
- Per: kom med ros og ris man kan lære af det
- Lotte uddeler gaver til Ulla for maden, og Dirigenten Per (gaven er uden rukola)
- Per takker for god ro og orden

Herefter er der kage fra Annette og Lis og søde sager fra Langhøj

Referent, Jan Krogh Sørensen

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland