stregtegning


Generalforsamling 2015

Vi afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 16. februar 2015

Referat

1. Valg af dirigent og referent. Per Dissing Nielsen og Jan K. Sørensen

2. Godkendelse af dagsordenen. Ok. 

3. Formandens beretning. Lotte aflægger beretning, beretningen godkendt uden spørgsmål

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet omdelt og gennemgået af kassereren, ingen spørgsmål til regnskabet eller til budgettet, begge dele dermed også godkendt uden bemærkninger.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for året 2016, vedtaget uden bemærkninger

6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. Ingen forslag modtaget

7. Valg af de bestyrelsesmedlemmer som er på valg.
Bestyrelsen foreslår Lotte Mørkhøj som formand, genvalgt
Til bestyrelsen Jan K. Sørensen, genvalgt og Bodil Hovmark indtræder i stedet for Lis Kristensen.
 
7a. Valg af suppleanter.
Lis Kristensen valgt
Bjarne Nygaard genvalgt
Julie Væver genvalgt

8. Valg af revisor.
Per Dissing Nielsen genvalgt

9. Eventuelt. Lis: Ved vi om der sker noget før sommerferien omkring BPA? Lotte: der sker måske noget omkring tilsyn med firmaer, mest af hensyn til respirator ordninger i hovedstadsområdet. Det forventes ikke, at der sker noget før efter folketingsvalget.
Per: Rent teknisk vil det være svært at nå at lave lovændringer før valget.
Lotte: vil gerne se noget på skrift fra folketinget, før vi gør noget.
Christopher: I Vejle er der kontrol af timeindberetninger, kommer det også i Aalborg? Lotte: Vi har ikke hørt, at der skulle være ændringer på vej i Aalborg Kommune. Timesedler indeholder personfølsomme oplysninger og det er alene i forhold til lønudbetalingen de er relevante at udlevere.
Kirsten Brønderslev kommune er pålagt at fører tilsyn med ordningen
Elly: Ved opfølgning skulle der fremlægges, udtalelser fra læger og hjælpere, hvilket ikke blev efterfulgt, dette gav dog heller ikke problemer.
Jan P. Tilsyn fra kommunerne behøver ikke være negativt, hvis bare kommunen holder sig inden for det de egentlig må kontrollere.
Lotte: Vi skal som arbejdsgivere holde os inden for persondataloven
Julie: Det hjælper at have en god bisidder, det fremmer sagsbehandlingen.
Kirsten: Jeg skal betale dobbelt for mig og en hjælper, som ikke er medlem af klubben, kan der laves en anden ordning? En stor diskussion om emnet munder ud i at, at bestyrelsen tilbyder at se på problemet og komme med et forslag til en løsning, som fremlægges på næste generalforsamling. Alle medlemmer opfordres til at komme med brugbare forsalg.
Annette: Vi må ikke glemme at foreningen laver et stor stykke arbejde og det er ikke gratis.
Lotte: Hvordan går det med historien om ”Brønderslev hospitalssagen” Elly orienterer det er kommet i ankestyrelsen. Og sagen er kommet i Avisen, fordi det angår mange andre.
Christopher: Ønsker forklaret hvad det er for en vikarløsning klubben har: Lotte: vi prøver at finde ud af om der er hjælpere, som ønsker at tilbyde sig som vikar, desværre er der ikke kommet nogen tilmeldinger endnu. Julie synes det er en god ide med en vikarliste.
Per: Takker for god ro og orden på generalforsamling, Lotte: takker for det samme og er glad for at der kom noget under eventuelt, generalforsamlingen eller ville have været færdig alt for tidligt…
 

Jan Krogh Sørensen, referent                                     
Per Dissing Nielsen, dirigent

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland