stregtegning


Generalforsamling 2016

Vi afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 22. februar 2016

Referat

1. Valg af dirigent og referent. Per Dissing Nielsen og Jan K. Sørensen

2. Godkendelse af dagsordenen. Ok. 

3. Formandens beretning. Lotte Mørkhøj fremlægger sin beretning, ingen ønsker ordet, beretningen hermed godkendt

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.Jan Pedersen gennemgår regnskabet, Christopher Strøyer spørger, hvorfor varierer indtægten på annoncer i klubblad fra år til år, Lotte Mørkhøj forklarer, at det afhænger af hvor mange nyhedsbreve der udsendes. Regnskabet godkendes.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 225 kr.pr. år for medlemmer, 1200 kr. pr. år for virksomheder (støttemedlemskab), Eva Grøn rejser spørgsmålet om hjælper kontingent, Jan K Sørensen og Lotte Mørkhøj forklarer bestyrelsens holdning og det faktum, at det næppe vil hænge sammen for medlemmerne rent økonomisk. Her efter godkendes bestyrelsens forslag om uændret kontingent.

6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. Ingen indkomne forslag

7. Valg af de bestyrelsesmedlemmer som er på valg.
· Bodil Hovmark, næstformand, genvalgt
· Jan Pedersen, kasserer, genvalgt
· Ina Nygaard (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Bjarne Nygaard, som dermed blev nyvalgt til bestyrelsen

7a. Valg af suppleanter.
· Lis Kristensen, genvalgt
· Julie Væver, genvalgt
· Gert Overvad Nielsen, nyvalgt

8. Valg af revisor.
· Per Dissing Nielsen, genvalgt
· Elly Henriksen, valgt som revisorsuppleant

9. Eventuelt. Karen Stoltze ønsker en Facebookgruppe til jobsøgere, så disse ikke fylder op i de to andre grupper klubben har på Facebook. Bestyrelsens ser på det. Herefter takker dirigenten for god ro og orden. Formanden takker for det store fremmøde og takker Ina for en stor indsats i klubbens bestyrelse.

Jan Krogh Sørensen, referent                                     
Per Dissing Nielsen, dirigent

 

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland