stregtegning


Generalforsamling 2017

Vi afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 20. februar 2017.

Referat

1. Valg af dirigent og referent.  Per Dissing og Jan k. Sørensen  

2. Godkendelse af dagsordenen. OK.

3. Formandens beretning. Lotte aflægger beretning, ingen kommentarer, beretningen godkendt

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Jan P. gennemgår regnskabet, regnskabet vedtaget uden kommenterer. Budget gennemgået ingen kommentarer.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingent uændret. Dette blev vedtaget.

6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. Ingen indkomne forslag.

7. Valg af de bestyrelsesmedlemmer som er på valg.
· Lotte Mørkhøj, formand genvalgt.
· Jan Krogh Sørensen, bestyrelsesmedlem genvalgt.

7a. Valg af suppleanter.
· Lis Kristensen + Julie Væver genvalgt
· Marco Tagmose Schneider + Gideon Kjær nyvalgt

8. Valg af revisor.
· Revisor Per Dissing Nielsen, genvalgt.
· Revisorsuppleant Elly Henriksen, genvalgt.

9. Eventuelt.
Lotte vil gerne høre hvilke arrangementer ønskes i fremtiden, faglige arrangementer eller sociale, Jan P vi bruger mange penge på sommer og juleafslutningen er det forsat medlemmernes ønske. Eva vil gerne have begge dele, Ulla sociale arrangementer kan hænge sammen med faglige. Christopher noget om udfordringer med kommunen og rejseforedrag og team tvilling, noget om hvad ordningen kan bruges til – hvad man kan oplev hvis man har en hjælper. Lis opfordrer alle til at komme med ideer til arrangementer. Eva foredrag om hjælper med på ferie, Lotte det kunne være et emne til Dukh, Per nogle politikere taler om dyre handicappede, men passer det, Tv programmet Detektor konkluderede at KLs påstande ikke kunne bevises. Lotte spørger hvad er vigtig for et nyt medlem, Leo at kunne møde andre med samme behov. Annette Juul vil gerne have en gulerod, (noget at se frem til). Jan Ks ville medlemmerne komme til et møde uden fastsat dagsorden, det synes at være tilfældet.

Per takker for god ro og orden, Lotte takker for valget og ser frem til det nye forenings år.

Jan Krogh Sørensen, referent
Per Dissing Nielsen, dirigent

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland