stregtegning


Informationsmateriale

Bil-lift og hjælpere

Vi ved, at en loftlift skal kontrolleres hvert år, men hvad med liften på bilen? Vi spurgte Arbejdstilsynet og svaret er klart. Når vi har hjælpere ansat, skal liften efterses hvert år.

Omkostningen til dette lovpligtige eftersyn skal betales af kommunen, det fremgår af BPA udmålingsbekendtgørelsen:

§7: Kommunalbestyrelsen skal dække nødvendige omkostninger ved overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen. 

E-mail til Arbejdstilsynets Call Center

Jeg har en BPA-ordning og er arbejdsgiver for mine personlige hjælpere. Jeg har også en handicapbil med lift. Firmaet der har ombygget bilen og monteret liften fortæller, at der er et lovkrav om et årligt eftersyn af liften når jeg har hjælpere ansat. Det skulle være analogt til reglerne om eftersyn af loftlift / personlift i hjemmet. Er det rigtigt, at min billift skal efterses årligt og i så fald, kan i henvise til lovgrundlaget?

Svaret fra Arbejdstilsynet

Det er korrekt at en bilmonteret lift skal efterses. Dette fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse  1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om Anvendelse af tekniske hjælpemidler

En lift enten til løft af gods, herunder også fx kørestol incl. bruger, monteret på en bil, lastbil mv. skal have et hovedeftersyn efter leverandørens anvisninger, minimum hver 12. måned jf bekendtgørelsens § 17 stk. 1. med bilag 1 punkt 3.2.14 der omhandler løfteredskaber.

3.2.14. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn.

Definitionen af et løfteredskab fremgår af bilagets punkt 3.2  og er som følger:
·         Et mekanisk drevet løfteredskab, der kan løfte en byrde, som er understøttet af en del af løfteredskabet.

En lift påmonteret en handicapbil, til brug for at løfte og sænke en byrde/kørestolsbruger hhv fra vogn til terræn, og omvendt, anses for at være et mekanisk drevet løfteredskab i ovennævnte betydning.  Deraf følger kravet også omkring 12. måneders hovedeftersyn.

Leverandøren kan foreskrive kortere eftersynsintervaller, men dette skal fremgå af den med liften medleverede brugsanvisning.

Download: spørgsmålet og svaret fra AT som pdf-fil

Folder til hjælpere

En generel folder om hjælperjobbet og BPA, som brugere kan udlevere til den nyansatte hjælper.

Folderen indeholder alene information om de overorednede rammer og generelle forhold, og kan supplere brugers eget informationsmateriale om regler og pligter på arbejdsstedet - læs i browseren.

Download: informationsfolderen til hjælpere i A5 format, printklar

Dispensationer ved stillingsopslag og ansættelse af hjælper

Som udgangspunkt skal BPA-brugere overholde lovgivningen som andre arbejdsgivere, f.eks. ligebehandlingsloven. Der findes dog to dispensationer for BPA.

1. Det er lovligt at søge "jævnaldrende" hjælper

2. Det er lovligt at søge hjælper af et bestemt køn

Inspiration til ansættelsessamtalen

En inspirations- og huskeliste til brug ved ansættelsessamtaler

Download: Inspiration til ansættelsessamtalen

APV-værktøj

Et skema til brug ved udarbejdelsen af APV.

Skemaet udfyldes af alle hjælpere og efterfølgende prioriterer teamet i fællesskab de punkter, der skal arbejdes med på arbejdspladsen. Der laves en handlingsplan, hvor jeres aftaler om prioriteringer og tidsfrister for udførelsen fremgår. Det behøver ikke være svært, at komme i gang!

Download: APV-værktøj

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland