stregtegning


Hvad arbejder vi for?

Klubben for Brugere og Hjælpere er en forening for brugere af hjælpeordningerne / BPA, bevilget iht. Servicelovens § 95 og § 96, hjælpere, som er ansat under en af de pågældende ordninger og andre med interesse for BPA.

Klubben ønsker, at styrke hjælpeordningerne / BPA i Nordjylland og skabe netværk for brugere og hjælpere. Vi afholder løbende faglige og sociale arrangementer for nordjyske brugere og hjælpere.

De færreste brugere har særlige forudsætninger for arbejdsgiverrollen og de færreste hjælpere for hjælperrollen - vi må udvikle os ved "Learning by Doing"! Ansvaret kan føles tungt og ensomt, og det er vanskeligt at finde støtte og vejledning.

Klubben for Brugere og Hjælpere er en forening, hvor brugere og hjælpere kan dele erfaringer og støtte hinanden, ligesom vi arbejder for forbedrede rammer om BPA.

Vi arbejder for bedre lønvilkår for hjælperne, så brugere lettere kan tiltrække og fastholde de dygtige hjælpere.

Vi arbejder for at styrke brugere og hjælperes kompetencer - brugere skal klædes ordentligt på til arbejdsgiverrollen og hjælperne til hjælperrollen. Vi ønsker derfor, at både brugere og hjælpere får adgang til relevante kurser.

Især til brugere

Det er et stort ansvar og en reel arbejdsopgave at være arbejdsgiver for hjælperne. Vi sidder hver især på vores "øde ø" i arbejdsgiverrollen og det kan være svært at finde støtte og vejledning.

I Klubben for Brugere og Hjælpere kan du møde andre brugere, og du kan udveksle erfaringer om stort og småt. Det kan være om vagtskemaet, om hvordan du finder de "rigtige" hjælpere, om hvordan du kan løse en uenighed med dine hjælpere, eller hvordan du bevarer dit private rum med hjælperne på sidelinien. Uanset om du er ny bruger eller du har adskillige års erfaring, så kan det være lærerigt at diskutere dine krav og forventninger til hjælperne med andre brugere.

Klubben har i gennem årene samlet stor viden om hjælpeordningerne og kan hjælpe dig med oplysninger om både dine pligter og rettigheder. Du kan blive styrket i arbejdsgiverrollen og du kan blive rustet til dialogen og samarbejdet med kommunen.

Især til hjælpere

Det er et meningsfyldt arbejde at være hjælper! Det tætte samarbejde med et handicappet medmenneske er spændende og de karakteristiske døgnvagter er attraktive. På den anden siden kan det føles ensomt, ikke at have kollegaer på sidelinien i det daglige arbejde, ligesom det at have ansvaret for et andet menneske kan føles tungt.

I Klubben for Brugere og Hjælpere kan du møde andre hjælpere, og du kan udveksle erfaringer om stort og småt - naturligvis altid under hensyn til tavshedspligten. Det er lærerigt at høre hvordan andre finder sig til rette i hjælperrollen, hvordan eventuelle konflikter med brugeren kan løses, hvordan konkrete arbejdsopgaver kan løses og andre hjælpere kan lære af dine erfaringer.

Klubben er ikke en fagforening, men et fagligt forum, hvor du kan møde ligestillede og styrke din faglige identitet som personlig hjælper. Hjælperne i klubben kan lide hjælperjobbet og hjælpeordningens konstruktion, de har valgt hjælperjobbet, og ønsker blot at det aflønnes, så de har råd til at blive i jobbet en længere årrække.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland